Lumana ondersteunt en adviseert organisaties om hun processen te optimaliseren en de systemen vóór hen te laten werken. Dit zijn onze specialiteiten:

Subsidietrajecten

Subsidietrajecten zijn vaak lastig, ingewikkeld en lang, zo krijgen we vaak te horen. Dat klopt, het verkrijgen van zowel nationale als Europese subsidies is niet eenvoudig.

Voor welke subsidie je als organisatie in aanmerking kan komen, wat je hiervoor moet doen (en laten) wordt nogal eens onderbelicht; er zijn niet zelden veel meer mogelijkheden dan binnen organisaties bekend is.

Lumana BV kan helpen, zowel bij het aanvragen van subsidies als op het gebied van compliance. Hiervoor werken we samen met door de wol geverfde adviseurs die met name ‘Brussel’ van binnen en buiten kennen, maar ook de Nederlandse wegen weten te bewandelen.

Consultancy

Reviews, quick scans of audits bieden u de mogelijkheid om van buitenaf de thermometer in het project te stoppen.

Ervaring leert dat hoe goed een team ook werkt, er toch altijd een beroepsblindheid kan ontstaan doordat iedereen in hetzelfde frame zit te werken. Door reviews op producten of een quick scan op het proces maken we een momentopname van de voortgang en stellen we een (verbeter)advies op.

Datamanagement

Meer en meer maken we gebruik van IT-oplossingen om processen efficiënter en effectiever te laten verlopen. Dat dit goed lukt is echter geen vanzelfsprekendheid. De aanwezigheid van systemen betekent namelijk niet dat er geen menselijke factor meer aan te pas komt.

Door steeds meer gebruik te maken van systemen, is er ook steeds meer dataverkeer. Indien juist gebruikt, kan dit een schat aan informatie opleveren over de bedrijfsprocessen en fungeert dit als thermometer voor uw processen. Meer systemen en meer data betekent echter ook meer gebruikers, met ieder hun eigen wensen. Hoe meer gebruikers en hoe meer wensen, aan des te meer eisen het systeem moet voldoen. Een vicieuze cirkel van eisen, wensen, (data)transport, ontvangers en gebruikers ligt op de loer, zodat wordt ‘vergeten’ waar het systeem nu eigenlijk voor bedoeld was.

Lumana helpt u met het opzetten van goed datamanagement; het efficiënt gebruiken van data in gebruikersvriendelijke systemen en hiermee voldoen aan de klantvraag van de (eind)gebruiker.

Opleveren en overdragen

Aan het eind van projecten komt men vaak pas tot de ontdekking dat voordat het project afgerond kan worden, er ook iets overgedragen dient te worden aan de staande organisatie of aan derden. Dan is het noodzaak om op dat moment nog over de juiste mensen en middelen te beschikken, iets wat helaas regelmatig ontbreekt.

Gelukkig beginnen steeds meer organisaties en projecten het belang in te zien van een goede overdracht na afloop van het project. Maar hoe organiseer je dat en wanneer begin je hiermee? Eén ding is zeker; het gaat niet vanzelf en het vereist specifieke kwaliteiten van het projectteam.


Overdragen moet het nieuwe opleveren worden; ketenbenadering van de eerste verkenning van het probleem tot aan de aanvaarding van de opdrachtgever. Opleveren begint bij aanvang van het project, niet pas aan het eind. Areaalgegevens, datamanagement, beheer, onderhoud, tekeningen, digitaal of analoog dossier; bij het overdragen passeert alles de revue.

Lumana biedt verschillende diensten aan om de klant door al die processen rondom overdragen heen te loodsen en zo een soepele overdracht te borgen. Van het opstellen van een plan van aanpak tot procesbegeleiding gedurende (een deel van) het project. Door handig gebruik te maken van bewezen IT-toepassingen kan veel tijd en geld bespaard worden.

Workshop of leertraject

Als vakgebied is projectbeheersing nog steeds relatief jong en constant in ontwikkeling. De behoefte om ‘iets’ met projectbeheersing te doen is steeds vaker aanwezig, maar wat dan precies?

Projectbeheersing is geen exacte wetenschap. Of het nu gaat om workshops, kennis vergroten of opleiden van medewerkers (en opdrachtgevers), het slagen van het traject is afhankelijk van de didactische vaardigheden van de trainer. Een verhaal vertellen kan iedereen, een verhaal overbrengen is iets heel anders.

Stefan Hokke van Lumana BV is jarenlang gastdocent geweest bij het Corporate Learning Center van Rijkswaterstaat bij verschillende opleidingstrajecten op het gebied van projectbeheersing en projectmanagement. Daarnaast heeft hij als lid van de landelijke Kenniskring Projectbeheersing vele workshops georganiseerd en gegeven op inhoudelijke thema’s. Samen met gerenommeerde partners in opleiding en advies kijkt hij naar wat voor uw organisatie het beste is.

Benieuwd of Lumana ook wat voor uw organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op via onderstaande contactgegevens.